EMDR

EMDR

„A múlt egy szennyes folyó, amely alattunk hömpölyög, mi pedig egy hídon fogjuk a páciens kezét. Azt mondjuk neki: nézz le, ez a folyó a múltad, de a hídon, a jelenben már biztonságban vagy” – vallják az EMDR-terapeuták.

Az Eye Movement Desensitization and Reprocessing, vagyis az EMDR a szemmozgásokkal történő deszenzitizálás és újrafeldolgozás, a traumák kezelését célzó terápiás módszerek egyike, melynek kidolgozója az amerikai Dr. Francine Shapiro.

Mi történhet egy trauma átéléskor? Az úgynevezett disszociáció jelensége léphet fel, ami az élmények szétkapcsolódását, széttöredezését jelenti. Ha ér bennünket egy erős, megterhelő hatás, egy olyan esemény, amely számunkra rémes és borzasztó, akkor énvédelmi céllal az élmény valamelyik részét gyakran nem éljük át. Normális esetben az emlékhez kötődő élmények később összekapcsolódnak. Gond akkor van, amikor ezek az élmények később sem tudnak összekapcsolódni, hanem befagyott emléktöredékek alakulnak ki, amelyek aztán poszttraumás stressz zavarhoz vezetnek. A módszer kifejezetten a traumák feldolgozását, ezeknek az úgynevezett önéletrajzi emlékezetbe való integrálását segíti.

A traumafókuszú terápiák lényege, hogy a feldolgozási folyamat révén ezek a befagyott emléktöredékek integrált emlékké válnak. Itt a hangsúly az emléken van, vagyis azon, hogy a terápiás folyamat végére az eseményt többé már nem jelen idejű fenyegetettségként éljük át. A történtek olyan emlékké válnak, amely velem történt, szörnyű volt, de már a múltamhoz tartozik, nem a jelenemhez. Az EMDR terápia abban segít az agynak, hogy a traumatikus esemény egyes részleteit összekapcsolja, és az önéletrajzi emlékezetbe ágyazza. Miközben ez a folyamat zajlik, az eseménnyel kapcsolatos érzések, szorongások, félelmek és a rémület jelentősen enyhül.

Bár a poszttraumás stressz zavart először háborús veteránokkal kapcsolatban írták le, nemcsak háború miatt alakulhat ki. Trauma lehet például egy autóbaleset is, ami után a sérült fél újra autóba ülni. Vagy egy váratlan és fenyegető orvosi diagnózis, esetleg egy közeli hozzátartozó diagnózisa. Ugyancsak traumatikus lehet például egy párkapcsolaton belüli megcsalás, ha derült égből villámcsapásként éri a megcsalt felet. Az egyszeri traumák mellett vannak folyamatosan, hosszantartóan fennálló traumatizáló helyzetek is, ilyen többek között a családon belüli erőszak, vagy például a munkahelyi zaklatás. Tehát az EMDR minden olyan pszichés tünetegyüttes kezelésében alkalmazható, amely összetett trauma vagy hosszantartó stressz hatásaival összefüggésben alakult ki.

Az ülés során a terapeuta megkéri a pácienst, hogy idézze fel a traumatikus eseményt teljes részletességgel, a hozzá tartozó képekkel, hangokkal, szagokkal, gondolatokkal, érzelmekkel és valamennyi testi érzéssel együtt. Ezután veszi kezdetét a feldolgozási folyamat. A traumát elszenvedett személy a traumatikus eseményre való visszaemlékezéssel egy időben elterelő ingereket kap. A stimuláció egészen addig folytatódik, míg a traumatikus élményre való visszaemlékezés már nem jelent megterhelést.  Ekkor az érzelmi töltését vesztett emlék újraintegrálódik a személyes élettörténetbe, a traumát elszenvedett személy mély megnyugvást, gyakran megkönnyebbülést él át. Ilyenkor előfordulhat, hogy erőteljes érzelmi reakciók jelennek meg, ezek azonban többnyire átmeneti jellegűek és maguktól elmúlnak. Ha ez nem következik be, akkor a következő terápiás ülésen ezekkel folytatható a terápiás munka. A terápia időtartamát a problémák eredete és a kialakult diszfunkcionális emlékezeti hálózatok milyensége, valamint a kliens felkészültsége, érzelmi terhelhetősége, énereje is befolyásolja. Mindezek függvényében néhány üléstől akár a többéves munkáig is eltarthat, a terápiás folyamatban azonban a traumatikus emlékek átdolgozása inkább csak epizodikusan van jelen. Az EMDR terápia nagyon szoros és bizalomteli kliens-terapeuta együttműködést feltételez, mindkettejük számára érzelmileg megterhelő munka ez, amely a terapeuta részéről hosszú felkészülést és nagy terápiás tapasztalatot igényel. Ezért az EMDR terápia itthon csak második módszerként sajátítható el, kizárólag szakpszichológusoknak és pszichiátereknek ajánlják.

Írjon nekünk!

Lépjen velünk kapcsolatba