Hogyan válasszunk szakembert?

Hogyan válasszunk szakembert?

Miután a problémákkal küzdő személy elhatározza, hogy professzionális segítséget fog kérni, felmerül a kérdés: Milyen szempontok alapján válasszon szakembert?

Manapság az interneten böngészve igen gyorsan találhatunk számos hirdetést pszichológusok, klinikai szakpszichológusok, pszichoterapeuták, valamint egyéb gyógymódokat kínáló segítők részéről. A szakmában nem járatos személyek könnyen elbizonytalanodhatnak, melyik megnevezés pontosan milyen képzettséggel rendelkező szakembert takar, és vajon az ő részére ki lenne a legmegfelelőbb.

Pszichológusi cím használatára hivatalosan az a személy jogosult, aki a hároméves alapképzés (BA) után az erre épülő kétéves mesterképzést (MA, MSc) is sikeres vizsgával zárta.

A klinikai szakpszichológus olyan pszichológus, aki a mesterképzést követően négy éven át tartó klinikai szakpszichológusi képzést teljesített. A cím megszerzésére kizárólag pszichológusként való munkavégzés mellett van lehetőség. Az elméleti és gyakorlati oktatáson kívül minimum 150 önismereti pszichoterápiás órán kell részt vennie a szakpszichológus jelöltnek egy kiképző pszichoterapeutánál.

Pszichoterapeuta címet nem csak klinikai szakpszichológus szerezhet, hanem szakvizsgával rendelkező orvos is. A négy vagy hat félévet felölelő képzés során további elméleti és gyakorlati tudást sajátíthat el a szakember bizonyos irányzatok mentén.

Mindezen képzések biztosítják azt a magas szintű szakmai színvonalat, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a páciens egy hozzáértő, a szakmai kereteket tartó segítővel léphessen kapcsolatba.

Fontos megemlíteni, hogy a klinikai szakpszichológusok nyilvántartási számmal rendelkeznek. Ez alapján a páciens az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ alap- és működési keresőjében megbizonyosodhat arról az internet segítségével, hogy a választott klinikai szakpszichológus valóban képzett szakember, nem önjelölt gyógyító.

Mi, a Lelked-Rajta klinikai szakpszichológusai az önismeret mélyítését kiemelt fontosságúnak tartjuk. 250 óra csoportos önismerettel rendelkezünk, valamint évek óta egyéni önismereti terápiába járunk. Ez nem csupán pszichés fejlődésünkben, illetve a konfliktusainkkal és problémáinkkal való megküzdésben segít minket, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy pszichológusi munkánkat magas színvonalon lássuk el.

A problémák jellege is meghatározó lehet abban, hogy milyen szakemberhez, illetve módszerhez fordul az illető. Többféle módszerspecifikus irányzat létezik (pl. integratív pszichoterápia, kognitív- és viselkedésterápia, pszichodinamikus pszichoterápia), és bizonyos pszichés zavarok kezelésében adott módszerek hatékonyabban alkalmazhatóak (pl. szorongásos zavarok esetében a kognitív- és viselkedésterápia). Ezzel kapcsolatban célravezető lehet felkeresni egy olyan szakembert, aki tájékoztatást adhat a személy speciális problémájával kapcsolatban. A szakembernek arra is lehetősége van, hogy továbbirányítsa a beteget egy általa kompetensnek tartott kollégához, amennyiben ő maga nem rendelkezik elég gyakorlattal vagy módszerspecifikus képzettséggel a páciens problémájának kezeléséhez.

Természetesen az is elengedhetetlen, hogy a pszichológus és a páciens egymás számára elfogadhatóak legyenek. A terápiás szerződés megkötésére csak azután kerülhet sor, mikor a két fél már megbizonyosodott arról, hogy képesek lesznek együtt dolgozni, és ezt nem hiúsítja meg unszimpátia, fontos értékek ütközése, vagy egyéb olyan tényező, amely valamelyikőjük személyiségéből fakad.

Írjon nekünk!

Lépjen velünk kapcsolatba