Klinikai szakpszichológia

Klinikai szakpszichológia

Ki az a klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus? Miért érdemes hozzá fordulni?
Magyarországon a 2006 szeptemberében indult, napjainkig érvényes bolognai rendszerben a hároméves alapképzés (BA) teljesítése után a hallgatók viselkedéselemző képesítést szereznek, és csak az erre ráépülő kétéves mesterképzés (MA, MSc) elvégzése után jogosultak a pszichológusi cím használatára.

A klinikai szakpszichológus olyan pszichológus, aki az MA/MSc (master) szintű egyetemi diploma megszerzése után klinikai szakpszichológusi képzést teljesített, ami további négy évet vesz igénybe és szakvizsga letételével zárul. A képzés integratív szemléletű, a klinikai pszichológia mai fejlettségének megfelelően olyan korszerű tudást kínál, amely magában foglalja a pszichodinamikus, kognitív – viselkedésterápiás és rendszerszemléletű pszichoterápiás képzést. A képzés feltétele, hogy a pszichológus teljes állásban egészségügyi munkahellyel rendelkezzen a szakképesítés teljes ideje alatt, tehát munka mellett kell megfelelnie a követelményeknek. A négy éves klinikai képzés elméleti és gyakorlati részből tevődik össze. Az elméleti képzés tanulmányi egységekben, modulos szerkezetű témablokkokban valósul meg a képzőhely szervezésében. A gyakorlati képzés részint akkreditált klinikai gyakorlóhelyeken eltöltött, meghatározott tanulmányi időt, valamint tutoriális konzultációkkal, gyakorlatvezetői segítséggel végzett tanulmányokat (ez az úgynevezett bázisintézeti vagy bázisgyakorlat), részint adott klinikai feladatok ellenőrzött megvalósítását jelenti. Az elméleti képzés összesített óraszáma 400, a gyakorlati képzés 900 (strukturált) vezetett tanulmányi órát foglal magába. Ez összesen 1300 képzési órát tesz ki.

A klinikai szakpszichológusoknak a program részeként további 150 órás önismereti pszichoterápiás képzést is teljesíteni kell egy kiképző pszichoterapeutánál. Ez azt jelenti, hogy elfogadjuk azt a tényt, hogy nekünk, klinikai szakpszichológusoknak is lehetnek problémáink és nehézségeink az életünk során, lehetnek meg nem oldott családi konfliktusaink, ugyanúgy, mint bárki másnak. Ezért nekünk, szakembereknek is foglalkoznunk kell saját magunkkal és aktívan cselekedni a mentális egészségünk megtartása, fejlesztése érdekében. Mi, a Lelked-Rajta klinikai szakpszichológusai kiemelt fontosságúnak tartjuk a pszichológus önismeretének fejlesztését. Szakmai csapatunk minden tagja 250 órányi csoportos önismerettel rendelkezik, évek óta heti rendszerességgel mind a mai napig folyamatos egyéni önismereti terápiába járunk.

Írjon nekünk!

Lépjen velünk kapcsolatba